DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH SEKOLAH MA DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH SEKOLAH
N S JML
1 Kec. Pekalongan Barat 1 1 2
2 Kec. Pekalongan Selatan 2 3 5
3 Kec. Pekalongan Timur 0 2 2
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0