DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK TPA DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 1 29 1 29
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 0 4 0 4
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 0 0 0 0
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 3 23 3 23