DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK SPS DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 5 92 5 92
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 7 57 7 57
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 9 56 9 56
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 4 82 4 82