DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK RA DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 2 41 2 41
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 3 91 3 91
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 0 9 0 9
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 5 55 5 55