DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK PKBM DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 21 29 21 29
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 7 4 7 4
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 27 30 27 30
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 13 19 13 19