DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK PKBM DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 17 27 17 27
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 11 11 11 11
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 21 28 21 28
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 9 19 9 19