DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK MTS DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 27 33 27 33
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 85 69 85 69
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 27 36 27 36
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 10 10 10 10