DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK MI DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 66 117 66 117
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 98 129 98 129
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 45 82 45 82
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 44 56 44 56