DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK MI DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 77 122 77 122
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 105 152 105 152
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 57 87 57 87
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 48 61 48 61