DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK MA DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 47 56 3 4 50 60
2 Kec. Pekalongan Selatan 45 36 18 30 63 66
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 20 18 20 18
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 0 0 0 0