DATABASE PENDIDIKAN TERINTEGRASI

KOTA PEKALONGAN
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data

JUMLAH PTK KB DI KOTA PEKALONGAN

NO KECAMATAN JUMLAH PTK
Negeri Swasta Jumlah
L P L P L P
1 Kec. Pekalongan Barat 0 0 7 137 7 137
2 Kec. Pekalongan Selatan 0 0 1 71 1 71
3 Kec. Pekalongan Timur 0 0 5 113 5 113
4 Kec. Pekalongan Utara 0 0 4 113 4 113